EcoDIY Eco-house. Návšteva rodiny Chrisa a Rosie, ich deti Marri a Robin. Mesto Clacton on sea, Essex v Spojenom Kráľovstve (UK). Snažia sa žiť v súlade s prírodou a s osobnou zodpovednosťou k životu a svetu okolo nás. Chovajú včely, sliepky. Pestujú vlastnú...