Fotopopis rastlín v okolí našej včelnice, prinášajúce nektár, peľ a medovicu, z ktorých tvoria včely náš chutný Oravský med.

 

Spätosť života včiel s rastlinami je výrazne užšia ako pri ostatných živočíchoch. Ide tu o obojstrannú podporu. Včela v kvete nachádza potravu (sacharidy, bielkoviny, minerálne látky, vitamíny, enzímy, látky podporujúce imunitu) a kvet sa zásluhou včely opelí, rastlina rozšíri.

 


Tak ako sú kvety rôznorodé, je rôznorodý aj nektár  z nich. Látky obsiahnuté v kvete a celej rastline sú tiež obsiahnuté v nektári ( neskôr v mede ). Aj preto sú medy rôznej chute, vône, farby. Tiež rôzne liečivé vlastnosti rastlín, sú v určitej miere aj v nektári.

 

Aké sú včelárske rastliny na Orave?

Tento článok budem postupne dopĺňať vlastnými fotkami a popisom rastlín, ktoré rastú v okolí do 4km od našej včelnice. Rastliny sa snažím odfotiť v kvitnúcom období so včelou, ako zberá nektár či peľ.  Nektárodajné rastliny poskytujúce bohatšiu a hlavnú znášku v našom regióne označím. Rastliny sú zoradené podľa obdobia kvitnutia.

Veronika brečtanolistá (Veronica hederifolia)

Veronika brečtanolistá ( Veronica hederifolia ).

Obdobie kvitnutia: marec – máj. Rastie na poliach s obilninami a okopaninami, popri cestách. Všimol som si na nej pár včiel. Ale nie je to dobrá nektárodajná rastlina.

vŕba trojmužná na včelnici

Vŕba trojtyčinková/Vrba trojmužná ( Salix triandra )

Obdobie kvitnutia: apríl. Druhý krát júl – september. Liečivka ( zo sušenej kôry sa vyrábal acylpyrín ). Ker 2 – 6 m vysoký, rastie na okrajoch lesov, brehoch riek a potokov, v zamokrených pôdach. Dobrý jarný a neskoro-letný peľ na výživu včiel. Nektár je súčasťou jarných zmiešaných medov.

Článok o vŕbach na včelnici.

Púpava lekárska

Púpava lekárska ( Taraxacum officinale ).

Obdobie kvitnutia: apríl – máj. Liečivka. Rastie na suchých miestach, medziach, úhoroch, rumoviskách, pri okrajoch ciest, na lúkach. Je vynikajúca nekárodajná i peľodajná rastliny.  Počas kvitnutia je celá lúka od jej kvetov krásne do žlta. Mávame z nej pravidelnú skorú znášku spolu s ovocnými stromami.

Ďatelina plazivá (Trifolium repens)

Ďatelina plazivá ( Trifolium repens ).

Obdobie kvitnutia: máj – október. Liečivka. Rastie na lúkach. Patrí medzi výborné nektárodajné a peľodajné rastliny. Ak sa vyskytuje vo väčšej miere na lúkach môže byť zdrojom i hlavnej znášky.

Túžobník brestový

Túžobník brestový ( Filipendula ulmaria ).

Obdobie kvitnutia: jún – august. Liečivka. Rastie na vlhkých až zamokrených, na živiny bohatých stanovištiach, mokrých lúkach, priekopách a brehoch vôd. Je dobrou nektárodajnou i peľodárnou rastlinou. Uprostred leta poskytuje veľmi bohatú znášku peľu.

Slez pižmový

Slez pižmový ( Malva moschata ).

Obdobie kvitnutia: jún – september. Liečivka. Všetky druhy slezov sú vynikajúce včelárske rastliny. U nás ich nájdete v záhradkách, miestami lúkach. Ale rastie sporadicky, len ako doplnok znášky.

Video.

Pichliač roľný

Pichliač roľný ( Cirsium arvense ).

Obdobie kvitnutia: jún – október.  Dobrá nektárodajná a peľodajná rastlina s kvalitným peľom. Rastie na okraji lesa, spásaných či menej kosených lúkach. V našom okolí ho rastie dostatok na okolitých lúkach, pre dobrú znášku, spojenú so znáškou z maliny či medovice.

Video.

Lopúch plstnatý

Lopúch plstnatý ( Arctium tomentosum ).

Obdobie kvitnutia: júl – september. Liečivka. Rastie v krovinách, na medziach, skládkach, priekopách, pozdĺž ciest, rumovísk. Je dobrou nektárodajnou rastlinou. Nektár z lopúchu tvorí prímes neskoršej letnej znášky.

Čakanka obyčajná

Čakanka obyčajná ( Cichorium intybus ).

Obdobie kvitnutia: júl – október. Liečivka. Rastie na suchých stanovištiach, pastvinách, medziach, pozdĺž ciest, rumovísk. Patrí medzi výborné nektárodajné a peľodajné rastliny. Nektár z Čakanky je v zmiešanom letnom mede. Bohužiaľ jej nerastie na lúkach ( zle obhospodarovaných, iba trávanatých ) dostatok na väčšiu znášku. 

Komonica biela

Komonica biela  ( Melilotus albus ).

Obdobie kvitnutia: koniec máje – august. Liečivka. Rastie popri lúkach, v nekosených častiach, na úhoroch, násypoch. Patrí medzi výbornú nektárodajnú a peľodajnú rastlinu. Tvorí pomerne dosť nektáru. Kedysi často rástla i na poliach, bola z nej dobrá znáška.

Share This